Det er på sin plass å ta med denne lille advarselen før vi dykker det i det ville matfatet. Alt er ikke spiselig. Vær spesiellt oppmerksom når barn er med på sanketurer. https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/identifikasjon-av-noen-skjermplanter-i-norge/